Business Consultant Supply Chain

Details

  • Regio Liemers Achterhoek

Vacature beschrijving

SRM borgt de maakbaarheid van het werkpakket door het werk integraal te plannen, te zorgen voor beschikbaarheid en optimale inzet van resources, te innoveren en te zorgen dat deze tijdig en tegen de juiste kwaliteit op de juiste plek aanwezig zijn. Daarmee is SRM een belangrijke schakel tussen het WAT en het HOE in het voortbrengingsproces van Alliander. We moeten de komende jaren extra investeren in netten door de toenemende vraag en de transitie naar duurzame energievoorziening.  Momenteel bestaat er binnen de energiesector een schaarste aan personeel, aannemerscapaciteit en materiaal om deze groei aan te kunnen. Dit tekort is enorm en noemen we de zgn. ‘Gap-to-Find’.