Wat doe je als Relatiemanager CMN Datacenters bij TenneT?

Details

  • Regio Arnhem Nijmegen

Vacature beschrijving

Je coördineert de klantreis van het aan- of afsluiten van klanten op ons hoogspanningsnet; Je zorgt voor monitoring van het aan- of afsluitproces, jaagt de interne ketenpartners na, verzorgt de terugkoppeling aan de klant en zorgt voor consistente, tijdige en eenduidige vastlegging van afspraken; Je organiseert periodieke afstemming met interne ketenpartners in het aan- of afsluitproces waarbij je continu verbeterpunten implementeert en zorgt dat het klantbelang geborgd is; Je bent verantwoordelijk voor het opstellen en afsluiten van de contractdocumenten zoals offertes, realisatieovereenkomsten en aansluit- en transportovereenkomsten; Je verkent relevante ontwikkelingen in de markt speelt hierop in, adviseert het management en of marktpartijen hierover en stelt hiervoor plannen op; Je signaleert, coördineert en faciliteert verbetermogelijkheden, zorgt voor optimalisatie van de relevante processen, doet verbetervoorstellen en zorgt voor draagvlak bij de betrokken partijen; Je beheert en ontwikkelt bestaande en nieuwe klantrelaties, je bent het eerste aanspreekpunt in geval van issues of claims bij of van een klant en zorgt voor verdere opvolging hiervan; In geval van een verstoring in ons hoogspanningsnet verzorg je communicatie naar de getroffen klanten. Vervolgens volgt een onderzoeksfase waarbij je uitkomst vertaald naar vervolgstappen en zorgt voor updates naar de betrokken klanten.