Nieuwe vaste baan functie bij Tennet Arnhem

Je belangrijkste werkzaamheden zijn: laten beoordelen van ontwerpen op praktische uitvoerbaarheid en opstellen van ombouw- faseringsplannen, uitvoeringplannen en inspectieplannen; bijdrage leveren bij het opstellen van het UAV-gc contract vanuit praktische ervaringen in het veld; bewaakt of ontwerp voldoen aan de eisen uit de BEI/KEB en de onder houdbaarheid van de installatie. Betrekt hiervoor de expertise vanuit de Execution management en Operationele maintenance teams in de Area. bewaakt of stemt vroegtijdig af met de beheersorganisatie of het ontwerp aansluit bij de beheers uitgangspunten voor de Operationele maintenance teams. tijdens de aanbestedingsfase beoordelen van de aanbestedingsdocumenten, specificaties en offertes; op locatie uitvoeren van contractmanagement en het beoordelen en accepteren van geleverd werk; past professioneel contractmanagement toe op de uitvoeringscontracten richting de opdrachtnemers; bewaken van de project voortgang op de bouwplaats binnen de gestelde kaders voor de aspecten veiligheid, kwaliteit, tijd en geld; beoordelen en toetsen van de processen bij de aannemers in relatie met de hierboven genoemde aspecten; voorbereiden, organiseren en leiden van de werkzaamheden op de bouwplaats en/of uit te voeren projecten tot en met overdracht naar beheer; aanwezigheid tijdens bouw overleggen op de stations locaties; stel een voorspelbare planning op voor het aanvragen van capaciteit voor nul-inspecties, werkplannen, veiligstellen op locaties, GBT en IBN bij de Operationele maintenance teams (WV’er, toezichthouders, specialisten et cetera), tijdens de voorbereiding en uitvoering;

  • Share this post